การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น

 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2