สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre BPK)
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ปีการศึกษา 2565


กรุณาใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox รุ่นล่าสุดเท่านั้น


Download ประกาศการสอบโครงการ Pre BPK
กรอกใบสมัคร Online 19 พฤศจิกายน 2564 - 19 ธันวาคม 2564
ยื่นใบสมัครที่โรงเรียน 16 - 19 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 ธันวาคม 2564
วันสอบ 15 มกราคม 2565
ประกาศผล 20 มกราคม 2565


 
ขั้นตอนที่
1
ขั้นตอนที่
2
 
ขั้นตอนที่
3